ACTUALITAT ESCOLAR

Tutoria entre iguals

El programa Tutoria entre iguals és una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada com una mesura pràctica contra la violència i l’assetjament escolar, té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d’intervenció en la convivència del centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no únicament curricular, sinó també personal i social. El programa treballa les competències emocionals per al desenvolupament:

- personal: per afavorir que els nois i noies de l’institut puguin viure plenament i desenvolupar-se en el si de la comunitat, adoptant estratègies per viure en un món complex, canviant i ple d’incertesa, i desenvolupant actituds de responsabilitat i compromís per a la construcció d’una societat més justa, democràtica i participativa.

- acadèmic: el treball de les competències emocionals ajuden a millorar el rendiment.

Des de l’INS Sant Just, en quant se’ns va parlar de la possibilitat d’incorporar aquest programa a la realitat del nostre centre ho vam valorar molt positivament. Primer la direcció, de seguida el claustre de professors i posteriorment tota la comunitat educativa representada al consell escolar. Tots vam veure en aquest programa una estrategia útil per millorar la convivencia al centre i evitar situacions més greus. Tenim la sort de ser un centre on la conflictivita tés baixa i la convivencia és força bona, però pensem que amb la implementació del programa TEI el nostre centre obtindrà  una millora respecte a la prevenció i la minimització de conflictes, de conductes d’inadaptació, i l’increment positiu de resultats acadèmics,  treballant de forma intencional i sistemàtica en l’acció educativa i l’educació emocional .

ACTIVITATS TEI

28 d'octubre de 2016

10 d'octubre de 2016: Presentació tutors-tutoritzats
Music